Aanpakken

Als je seksueel misbruik hebt meegemaakt, is het belangrijk dat je hulp zoekt. Je angst, schaamte of schuldgevoel kan zo groot zijn dat het lastig is om erover te beginnen. Het kan ook zijn dat je je nog erg verbonden voelt aan de dader. Zeker als het een bekende van je is. Of je bent bang dat niemand je zal geloven. Soms gebruiken daders hun machtspositie om jou te laten zwijgen.

Toch is openheid nodig om het misbruik te laten stoppen!

Wat kun je doen?

  • Zoek iemand die je vertrouwt, bijvoorbeeld de vertrouwenspersoon in je kerk, je huisarts, je ouders.
  • Vertel het verhaal.
  • Laat je helpen bij een keuze om het misbruik te melden, een klacht in te dienen of aangifte te doen.
  • Zoek hulp bij het verwerken van het trauma van misbruik.
  • Hier vind je informatie van organisaties die je verder kunnen helpen.