CHE

Andries Scherpenzeel

De CHE is een christelijke hogeschool, geworteld in de protestants-christelijke traditie. Zij voelt zich betrokken bij levensbeschouwelijke thema’s, morele dilemma’s en zingevingsvragen en stelt deze open, eerlijk, maar vooral integer aan de orde. Zij doet dat met respect en acceptatie van onderlinge verschillen. De CHE wordt vertegenwoordigd door A. Scherpenzeel.