Klankbordgroep

Veiligekerk.nl wordt aangestuurd door de drie meldpunten die gezamenlijk de redactie vormen van deze website.

Om de redactie te voorzien van voeding vanuit èn feeling met de achterban, fungeert een klankbordgroep die bestaat uit vertegenwoordigers uit de breedte van christelijk Nederland.

Deze leden van de klankbordgroep zijn gespecialiseerd op één of meerdere van de volgende gebieden:

  • grensoverschrijdend gedrag binnen de kerk;
  • thematiek seksueel misbruik en/of huiselijk geweld;
  • communicatie.

De combinatie van vertegenwoordiging van christelijk Nederland èn de professionele kennis op het gebied van seksueel misbruik en huiselijk geweld versterkt het effect van de activiteiten van Veiligekerk.nl.


De klankbordgroep bestaat uit:

VPSG

De VPSG is een oecumenische stichting die ruime ervaring heeft met begeleiding en voorlichting rond seksueel misbruik. De VPSG geeft … lees verder

Lien Daams Klankbordgroep

SSMKR

In het Samenwerkingsverband Stichting Meldpunt Misbruik in Kerkelijke Relaties (SSMKR) participeren de vijf kerkgenootschappen die… lees verder

Frank Schneider

Leger des Heils

Het Leger des Heils behoort tot internationale christelijke beweging, bekend als The Salvation Army. Het is zowel een kerk als een… lees verder

Hans Blom

MISSIE NEDERLAND

Missie Nederland is een organisatie die kerken en gemeenten aanmoedigt om met elkaar in gesprek te komen over actuele thema’s. Zij biedt… lees verder

Jan Wolsheimer Klankbordgroep

STICHTING CHRIS

Stichting Chris biedt kinderen en jongeren een luisterend oor via chat en e-coaching. Daarnaast biedt zij op maat trainingen,… lees verder

Alise Vleesenbeek Klankbordgroep

Tearfund

Tearfund helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht. Tearfund biedt wereldwijd hulp via lokale organisaties en kerken. Recht… lees verder

Kerk klankbordgroep

CHE

De CHE is een christelijke hogeschool, geworteld in de protestants-christelijke traditie. Zij voelt zich betrokken bij… lees verder

Andries Scherpenzeel