De ontmanteling van vergeving als wapen

Doel:
Categorie: Kerkleiders

De ontmanteling van vergeving als wapen

Spreken over vergeving in de context van seksueel misbruik van kinderen

Het idee dat God zondaars vergeeft staat centraal in het christendom. In de Bijbel kan Gods vergeving zelfs worden voorgesteld als een model voor vergeving tussen mensen.

In zijn lezing spreekt Wilco de Vries, ThD(c) Duke University Divinity School, over het gevaar dat vergeving als wapen gebruikt wordt om slachtoffers het zwijgen op te leggen. 

Onder de knop Download materiaal vind je de Nederlandse vertaling van de lezing.

Dit materiaal werd beschikbaar gesteld door: