Dicht bij huis

Doel:
Categorie: Literatuur

Hoe steun je een kind na seksueel misbruik? Ouders kunnen hun kind meer helpen dan ze zelf vaak denken.  Ouders, verzorgers, familie en vrienden onderschatten vaak hoe belangrijk zij voor kinderen zijn in de verwerking van misbruik. Wat kun je doen of beter laten in de begeleiding van het kind? Een boek over psychologische en juridische aspecten van misbruik. 


Over de auteurs

Iva Bicanic is hoofd van het Landelijk Psychotraumacentrum in het UMC Utrecht en landelijk coordinaotr van het Centraum Seksueel Geweld. Advocaat Richard Korver is gespecialiseerd in zedenzaken en is voorzitter van de Stichting Landelijke Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers.