Er zijn grenzen! Seks als machtsmisbruik

Doel:
Categorie: Literatuur

Een serie psychologische momentopnamen uit ‘’Er zijn grenzen! – Seks als machtsmisbruik van hulpverleners met hun vrouwelijke cliënten’ geeft de typerende manieren weer waarop mannen zichzelf en hun protegees overhalen tot het deelnemen aan seksuele relaties die taboe zouden moeten zijn. 

Deze stappen onthullen de meest intieme gedachten, gevoelens en strategieën van mannen die over de taboegrens heengaan – eerst door haar op de proef te stellen, dan door te trachten haar opnieuw te definiëren en ten slotte, zo nodig, door de grens helemaal af te schaffen.

Over

De schrijver Peter Rutter is Amerikaans psychiater, die zowel mannelijke (potentiële) daders, als vrouwelijke slachtoffers in therapie heeft gehad. Het taalgebruik is helder en de materie wordt goed beschreven. De schrijver neemt duidelijk stelling, al is hij m.i. op sommige momenten wat te stellig in zijn beweringen, met name waar het gaat over mogelijke verklaringen van mannelijk gedrag. Het boek is geschikt voor een breed publiek, maar vooral interessant voor hulpverleners en hun (potentiële) cliëntes. 

Tip

Dit materiaal werd beschikbaar gesteld door: