Erkennen

Als je je zorgen maakt over een situatie in je kerk of in een gezin moet je er niet mee rond blijven lopen.

Hier volgen een aantal tips wat jij kunt doen in zo'n situatie:

  1. Let op de signalen: wat hoor je, zie je, merk je op?
  2. Ga in gesprek met een vertrouwenspersoon en bespreek je ‘niet pluis gevoel’.
  3. Ga in gesprek met de ouders van het gezin waar je je zorgen over maakt en stel open vragen.
  4. Ga in gesprek met de persoon waar je je zorgen over maakt en stel open vragen.
  5. Neem contact op met één van de meldpunten of met Veilig Thuis en bespreek je zorgen.