Factsheet online seksuele intimidatie

Doel:
Categorie: Literatuur

Banga-lijsten of het verspreiden van seksfoto’s of filmpjes… Met het wijdverbreide gebruik van social media krijgen we helaas ook steeds vaker te maken met seksuele online intimidatie.

Wat bedoelen we met online seksuele intimidatie? Wat zijn de gevolgen voor de slachtoffers en hoe kun je (als slachtoffer, als vriend/in, als professional in de zorg, als politie of in het onderwijs) het beste handelen? Deze factsheet geeft cijfers en achtergronden over online seksuele intimidatie.

Over

Atria is een kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis. Atria zet zich in voor gelijke behandeling en gelijke kansen voor meisjes en vrouwen in hun sociale en culturele diversiteit.

Tip

Dit materiaal werd beschikbaar gesteld door: