Gedragscode predikanten CGK

Doel:
Categorie: Kerkleiders

Morele richtlijn voor CGK predikanten en andere kerkelijke werkers.

Dit is een gedragscode voor predikanten in de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland als bijlage van het rapport van de Commissie misbruik in pastorale en/of gezagsrelaties, ingesteld door de Generale Synode 1998 der Christelijke Gereformeerde Kerken. De Synode besloot de commissie op te dragen “een gedragscode op te stellen voor ambtsdragers ter voorkoming van misbruik van en in pastorale en/of kerkelijke gezagsrelaties”. 

Dankbaar heeft de commissie gebruik gemaakt van het werk van drs. A.L.Th. de Bruijne te Kampen, die zich reeds enkele jaren met deze materie heeft bezig gehouden en met wiens toestemming een door hem vervaardigde gedragscode kon worden aangepast aan de situatie in de Christelijke Gereformeerde Kerken.

Over

Het Meldpunt adviseert en begeleidt mensen die slachtoffer zijn geworden of dreigen te worden van seksuele intimidatie en/of misbruik door iemand die binnen de kerkgemeenschap een functie bekleedt.

Tip

Dit materiaal werd beschikbaar gesteld door: