Gedragscode predikanten vGKN

Doel:
Categorie: Kerkleiders

Morele richtlijn voor vGKN predikanten en andere kerkelijke werkers.

Voor deze gedragscode voor predikanten in de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland heeft de commissie kerkorde dankbaar - en met toestemming - gebruik gemaakt van de gedragscode voor predikanten van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland, die mede gebaseerd is op het werk van Prof. Dr A.L.Th. de Bruijne te Kampen.

Over

Het Meldpunt adviseert en begeleidt mensen die slachtoffer zijn geworden of dreigen te worden van seksuele intimidatie en/of misbruik door iemand die binnen de kerkgemeenschap een functie bekleedt.

Tip

Dit materiaal werd beschikbaar gesteld door: