Handreiking huiskring: 'gesprek Bergrede'

Doel:
Categorie: Kringavonden

Dit is een handreiking met gesprekspunten om over de #MeToo discussie te praten in de kerk/huiskringen. Op het hoogtepunt van de #MeToo discussie, riep Premier Mark Rutte slachtoffers van seksuele intimidatie of soortgelijk wangedrag op, daarvan aangifte te doen. Hij hoopt dat het maatschappelijke debat dat over #MeToo is ontstaan, nog eens verduidelijkt wat in de haak is en wat niet.

Dan is de vraag: Wat is wel in de haak en wat niet? Jezus is in Matteüs 5: 27-30 heel duidelijk over hoe Hij aankijkt tegen overspel. Ontdek wat de woorden van Jezus in Mattheüs 5: 27-30 betekenen in deze tijd. Denk na over je eigen doen en laten en vorm met elkaar als kerk een veilige plaats. Dit is een handreiking met gesprekspunten om over de #MeToo discussie te praten in de kerk/huiskringen.

Over 

Het Meldpunt adviseert en begeleidt mensen die slachtoffer zijn geworden of dreigen te worden van seksuele intimidatie en/of misbruik door iemand die binnen de kerkgemeenschap een functie bekleedt.

Tip

Organiseer eens een thema-avond in jouw gemeente om het thema ‘veilige gemeente’ of ‘geweld tegen vrouwen’ bespreekbaar te maken.

Dit materiaal werd beschikbaar gesteld door: