Het boek van vergeving

Doel:
Categorie: Literatuur

Vergeven is moeilijk en vaak lijkt het onmogelijk. Toch is vergiffenis schenken of om vergeving vragen het enige wat je kunt doen om jezelf en de wereld te bevrijden van de starre cirkel van pijn en vergelding.


Over de auteurs

Desmond M. Tutu is emeritus aartsbisschop van de Anglicaanse Kerk in Kaapstad. Hij was voorzitter van de Waarheids- en Verzoeningscommissie die in 1995 werd ingesteld na de val van het apartheidsregime in Zuid-Afrika.Mpho A. Tutu is anglicaans priester en dochter van Desmond Tutu. Zij schreven dit boek samen.