Het verhaal van Tamar en seksueel geweld

Doel:
Categorie: Kringavonden

Seksueel misbruik in de Bijbel?! Ja, ook daar vind je het. Deze Bijbelstudie neemt je mee in het  oudtestamentische verhaal van Tamar en geeft je handvatten om te bespreken in grote en kleinere gesprekskringen.

Over

Deze Bijbelserie is ontwikkeld door Tearfund UK om seksueel geweld en ongelijkheid bespreekbaar te maken in de kerk. Deze Bijbelstudie is voor Tear vertaald door Martina Fraanje.

Tip

Deze studie is bedoeld voor kerkbezoekers en te gebruiken in bijbelkringen of gesprekskringen.


 

Dit materiaal werd beschikbaar gesteld door: