Huiskringtool veilige gemeente

Doel:
Categorie: Kringavonden

De kerk hoort een veilige plaats te zijn. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook in de kerk, binnen kerkelijke relaties, komt misbruik voor. Soms overduidelijk, soms heel subtiel. Door opmerkingen die over jouw grens gaan of een iets te nadrukkelijke hand op je schouder. Dit is een complete huiskringtool waarin je handvatten krijgt om met elkaar te bespreken hoe je met elkaar een veilige gemeente kunt zijn.

Over

Het Meldpunt adviseert en begeleidt mensen die slachtoffer zijn geworden of dreigen te worden van seksuele intimidatie en/of misbruik door iemand die binnen de kerkgemeenschap een functie bekleedt.

Tip

Effectief communiceren
https://www.youtube.com/watch?v=xhxuxYZKhqA

NIVEA:                             niet invullen voor de ander
OEN:                                 open- eerlijk- nieuwsgierig
laat OMA thuis:          oordeel- mening- advies
LSD:                                   luisteren- samenvatten- doorgeven
Neem ANNA mee:    altijd navragen- nooit aannemen
 

Dit materiaal werd beschikbaar gesteld door: