Intergenerationeel geweld Nederland en EU

Doel:
Categorie: Kerkleiders

Onderzoek van Atria naar wat werkt op het gebied van preventie van intergenerationeel geweld in Nederland en Europa.

In het onderhavige onderzoek is beoogd de verbinding te leggen tussen de preventie van geweld in gezinnen en emancipatie van vrouwen en mannen. Op die manier hopen we relevante inzichten in de samenhang aan te kunnen reiken. Het onderzoek is nadrukkelijk een verkenning van de mogelijkheden tot preventie van intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen, waarbij aandacht is voor de emancipatie van de gezinsleden. We hebben hiervoor verschillende bestaande preventieprojecten of praktijken geselecteerd in Nederland en Europa die op het eerste oog in hun aanpak aandacht hebben voor zowel het voorkomen van geweld in de privésfeer als aandacht voor genderverschillen met de nadruk op het versterken van de weerbaarheid van vrouwen en meisjes en het versterken van de zorgattitudes van mannen en jongens.

Over

Atria is een kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis. Atria zet zich
in voor gelijke behandeling en gelijke kansen voor meisjes en vrouwen in hun sociale en
culturele diversiteit.

Tip

Dit materiaal werd beschikbaar gesteld door: