Leger des Heils

Kerk klankbordgroep

Het Leger des Heils is een internationale beweging, die staat in de traditie van het christelijk geloof. Bij het Leger komt de daad vaak voor het woord, ondernemen we actie zonder onnodig oponthoud van te veel overleg en bezinning. We strijden tegen alles wat het leven van mensen kapot maakt: armoede, onrecht, uitsluiting, en zinloosheid. En strijden vóór een leven zoals God het bedoeld heeft, door het goede nieuws van Jezus uit te dragen, in woord en daad. Het Leger des Heils wordt vertegenwoordigd door ds. Drs. J.J. Blom.