Lezing Godsbeelden en incest

Doel:
Categorie: Literatuur

Dit is de uitgeschreven versie van de lezing van dr. Adriana Balk-van Rossum over de rol van godsbeelden in de levensverhalen van vrouwen met een incestervaring.

Over 

De stichting VPSG is een kenniscentrum op het gebied van seksueel geweld in relatie tot zingeving en godsdienst. De VPSG is als oecumenische stichting gespecialiseerd in het leggen van verbanden tussen seksueel geweldtrauma's en godsdienst- of zingevingtrauma's. De VPSG is er voor alle vrouwen en mannen die hulp nodig hebben bij de verwerking van seksueel geweld, persoonlijk of indirect ervaren. Het oecumenische karakter biedt uitdrukkelijk openheid naar een breed spectrum van cliënten, binnen of buiten de kerken. Naast begeleiding van cliënten biedt de VPSG voorlichting, scholing, training en ondersteuning aan professionals en vrijwilligerskader.

Tip

Ruim 48% van de Nederlandse vrouwen krijgen te maken met fysiek of seksueel geweld. Deze ervaringen hebben invloed op de persoonlijke identiteit, emotie en perspectief van het slachtoffer. De kerk kan bijdragen aan het herstellen van de waarde van vrouwen die geweld hebben meegemaakt. Eén van de stappen hier een bijdragen te leveren is om als kerk een plek te zijn waar het thema besproken kan worden. Maak het thema ‘geweld tegen vrouwen’ bespreekbaar door middel van een themadienst, thema-avond of kringgesprek.

Dit materiaal werd beschikbaar gesteld door: