Melden

Wat doe je wanneer je bijstander of slachtoffer bent van huiselijk geweld of seksueel misbruik? Beantwoord de vragen om te zien welke instantie jou hulp kan bieden. 

Graphic melden

Het is belangrijk om seksueel misbruik te melden. Als misbruik aan het licht komt, kan recht gedaan worden aan alle betrokkenen. En, minstens zo belangrijk: het misbruik kan gestopt worden! 

Moed

Tegelijk is het lastig om misbruik te melden. Het vraagt om moed. Allereerst van het slachtoffer om met het verhaal naar buiten te komen. Maar het vraagt ook moed van de luisteraar om het verhaal aan te horen en onder ogen te zien dat er consequenties aan verbonden kunnen zijn… 

Kwetsbaar

Seksualiteit gaat over intimiteit en dat maakt het tot een kwetsbaar onderwerp. Een melding van seksueel misbruik kan heel dichtbij komen. In 85% van de situaties is de dader iemand uit de kring van het slachtoffer. In de kerk kan de dader bijvoorbeeld een charismatische voorganger of een betrokken jeugdleider zijn. Dat maakt melden extra lastig.