Hulp

Hulp aan slachtoffers van seksueel misbruik begint met luisteren en erkenning geven. De kerk kan daarnaast pastorale zorg en praktische ondersteuning bieden.

Professionele hulp

Meestal heeft een slachtoffer van misbruik ook professionele hulp nodig. Realiseer je dat jij dat niet kunt geven. Wel kan je een slachtoffer helpen bij het vinden van passende hulp en de aanmelding bij een hulpverleningsorganisatie.

De huisarts is de aangewezen persoon als het gaat om medische of psychische hulpverlening. De huisarts heeft mogelijkheden om door te verwijzen naar de juiste instanties.

Diverse (christelijke) hulpverleningsorganisaties

  • De Hoop  christelijke GGZ, biedt hulp aan kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen.
  • Eleos - christelijke ggz, biedt begeleiding en behandeling aan mensen met psychische problematiek.
  • In de Bres - christelijke GGZ, Hulp bij psychische problemen voor kinderen, jongeren en volwassenen. Locaties in Groningen en Friesland.
  • Chris - een luisterend oor via chat en e-coaching voor kinderen en jongeren.
  • Ik zoek christelijke hulp – biedt een overzicht van beschikbare christelijke hulp in Nederland.
  • Slachtofferhulp Nederland voor emotionele ondersteuning, begeleiding in het strafproces en hulp bij schadevergoeding.
  • Fier - Landelijk expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Lotgenoten

Contact met lotgenoten kan helpen bij het verwerken van misbruik. Lotgenoten hebben vaak aan één woord genoeg.

Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik voor vrouwen die in hun kinderjaren te maken hebben gehad met seksueel misbruik, psychisch of fysiek geweld door katholieke religieuzen: www.vpkk.nl.

Lotgenoten Seksueel Geweld (LSG) voor vrouwen én mannen die slachtoffer zijn geweest van seksueel misbruik of seksueel geweld. www.lotgenotenseksueelgeweld.nl.

Stichting Mannenhulpverlening na Seksueel misbruik. Voor informatie, advies en hulp aan mannen met seksueel misbruik ervaringen: www.seksueelmisbruik.info.

Stichting Kunst uit geweld organiseert tentoonstellingen voor en met mensen die verhalen delen over huiselijk geweld en / of seksueel misbruik door middel van Kunst: https://kunstuitgeweld.nl/

Kennis- en advies

  • Movisie - Kenniscentrum, informatie en voorlichting.
  • VPSG - Kenniscentrum op het gebied van seksueel geweld in relatie tot zingeving en godsdienst.
  • Ikvermoedhuiselijkgeweld informatie voor slachtoffers en omstanders bij huiselijk geweld.