Melden bij een kerkelijk meldpunt

Wil je misbruik in een kerkelijke setting melden? Heb je vragen over signalen van ongewenst gedrag of seksueel misbruik?

Er zijn vijf kerkelijke meldpunten. Neem contact op met het meldpunt waar jouw gemeente/parochie bij aangesloten is. Deze meldpunten geven advies en informatie, en begeleiden slachtoffers bij het doen van een melding of een klacht. 

Meldpunt SMPR 

Het Meldpunt Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties (SMPR) is het meldpunt van:

 • de Protestantse Kerk in Nederland; 
 • de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland; 
 • de Oud-Katholieke Kerk in Nederland; 
 • de Remonstrantse Broederschap; 
 • de Doopsgezinde Broederschap; 
 • de Evangelische Broedergemeente; 
 • het Leger des Heils;
 • de Zevendedags Adventisten; 
 • het Apostolisch Genootschap.

Heb je te maken met misbruik waarbij een kerkelijk ambtsdrager is betrokken, of heb je het gevoel dat er iets niet klopt(e) in het contact met een kerkelijk ambtsdrager? Laat het ons weten, dan kan het meldpunt je adviseren. Ook kerkbesturen kunnen voor advies bij het meldpunt www.smpr.nl terecht. 

Meldpunt SMKR 

Het Meldpunt Seksueel Misbruik in Kerkelijke Relaties (SMKR) is een initiatief van:

 • de Christelijke Gereformeerde Kerken; 
 • de Nederlands Gereformeerde kerken; 
 • de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt;
 • de Hersteld Hervormde Kerk;
 • de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland.

Heb je klachten of signalen van ongewenst gedrag of seksueel misbruik door een kerkelijke functionaris? Neem contact op (dit kan eventueel ook anoniem) met www.meldpuntmisbruik.nl voor advies en begeleiding bij eventueel verdere stappen. Ook kerkenraden kunnen hier voor advies terecht. 

Meldpunt SEM 

Stichting Evangelisch Meldpunt (SEM) is ontstaan vanuit de Evangelische Alliantie. Bij www.wijzijnsem.nl kunnen klachten over (mogelijk) misbruik of manipulatie door leidinggevenden uit bij hen aangesloten evangelische gemeenten gemeld worden. 

Landelijk Meldpunt Seksueel Misbruik Reformatorische Kerken

Het Meldpunt is bedoeld voor (doop)leden van de Gereformeerde Gemeenten, Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Een ieder die zorgen heeft over de eigen veiligheid binnen een pastorale relatie of die van een ander, mag contact opnemen met het Meldpunt seksueel misbruik | Gergeminfo voor informatie, advies en/of steun.

R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag 

Wanneer je te maken heb of hebt gehad met grensoverschrijdend gedrag binnen de R.K Kerk en je wilt daarover met iemand praten, dan kun je contact opnemen met het R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag. Dat mag ook anoniem. Het Meldpunt luistert naar je verhaal en geeft informatie over mogelijke vervolgstappen. Het Meldpunt biedt eerste pastorale opvang via een vertrouwenspersoon.