MISSIE NEDERLAND

Jan Wolsheimer Klankbordgroep

Missie Nederland is een organisatie die kerken en gemeenten aanmoedigt om met elkaar in gesprek te komen over actuele thema’s. Zij biedt een platform om kwetsbare onderwerpen te bespreken. Ook signaleert zij actuele thema’s en stimuleert zij kerken in beweging te blijven. Missie Nederland wordt vertegenwoordigd door  J. Wolsheimer, directeur Missie Nederland.