Preek over Tamar en Ammon: 'Zwijg erover?!'

Doel:
Categorie: De zondagdiensten

De #MeToo discussie heeft veel losgemaakt. In deze preek wordt het thema seksueel geweld besproken aan de hand van het verhaal van Tamar en Amnon. Krijg inzicht in hoe seksueel geweld ontstaat en wat het allemaal teweeg brengt in de levens van mensen.

Over

Stichting VPSG is een kenniscentrum op het gebied van seksueel geweld in relatie tot zingeving en godsdienst. De VPSG is als oecumenische stichting gespecialiseerd in het leggen van verbanden tussen seksueel geweldtrauma's en godsdienst- of zingevingtrauma's. De VPSG is er voor alle vrouwen en mannen die hulp nodig hebben bij de verwerking van seksueel geweld, persoonlijk of indirect ervaren. Het oecumenische karakter biedt uitdrukkelijk openheid naar een breed spectrum van cliënten, binnen of buiten de kerken. Naast begeleiding van cliënten biedt de VPSG voorlichting, scholing, training en ondersteuning aan professionals en vrijwilligerskader.

Tip

Naar aanleiding van het bespreekbaar maken van dit onderwerp kunnen ervaringen bij kerkleden naar boven komen waar zij graag over zouden willen praten.
Daarvoor is een vertrouwenspersoon in uw gemeente belangrijk of het geven. Ook kunt u doorverwijzen naar VPSG indien het (seksueel) geweldtrauma’s betreft.

Dit materiaal werd beschikbaar gesteld door: