Preek: 'Overweging, vermoeden'

Doel:
Categorie: Kringavonden

Een overweging op basis van Hooglied 5: 2 – 7 en Hooglied 8: 3 – en wat deze Bijbelse teksten over de liefde kunnen betekenen als je misbruikt bent. Dit is een preek aan de hand van het verhaal van de goede herder en over hoe wij de rollen van schaap en herder in ons leven kunnen ervaren.

Over

De stichting VPSG is een kenniscentrum op het gebied van seksueel geweld in relatie tot zingeving en godsdienst. De VPSG is als oecumenische stichting gespecialiseerd in het leggen van verbanden tussen seksueel geweldtrauma's en godsdienst- of zingevingtrauma's. De VPSG is er voor alle vrouwen en mannen die hulp nodig hebben bij de verwerking van seksueel geweld, persoonlijk of indirect ervaren. Het oecumenische karakter biedt uitdrukkelijk openheid naar een breed spectrum van cliënten, binnen of buiten de kerken. Naast begeleiding van cliënten biedt de VPSG voorlichting, scholing, training en ondersteuning aan professionals en vrijwilligerskader.

Tip

Ook voor de kinderdienst kan het thema ‘Goede Herder’ besproken worden in het kader van bescherming en veiligheid. Zie ‘kids en jongeren’ voor meer kindermaterialen.

Dit materiaal werd beschikbaar gesteld door: