Protestantse Theologische Universiteit (PThU)

Ge Speelman Klankbordgroep

De PThU is een levensbeschouwelijke universiteit voor theologie en staat voor gedegen en relevant theologisch onderwijs. Zij werkt vanuit een sterke verbondenheid met de kerk en een fascinatie voor wat geloof met mensen doet. Zij staat voor een wetenschappelijke theologiebeoefening in de protestants-christelijke traditie. De PThU wordt vertegenwoordigd door Dr. G.M. Speelman, universitair docent.