Raad van Kerken in Nederland

Christien Crouwel

De Raad van Kerken in Nederland is een gemeenschap van 18 christelijke kerken en organisaties in Nederland. Vanuit een christelijke inspiratie bevordert de Raad van Kerken de oecumenische dialoog tussen kerken en  geloofsgemeenschappen. Ook streeft hij ernaar om, vanuit een christelijke benadering, een bijdrage te leveren aan het welzijn van mensen in de samenleving. De Raad van Kerken wordt vertegenwoordigd door drs. C. Crouwel, secretaris van de Raad van Kerken in Nederland.