Rapportage 'Geweld tegen vrouwen in beeld'

Doel:
Categorie: Literatuur

Een peiling van Tear om inzicht te krijgen in het soort geweldsituaties waar christenen mee in aanraking komen. Lees het volledige rapport hier.

Het is nog niet zo heel lang geleden dat er weinig cijfers bekend waren over de omvang en ernst van geweld tegen vrouwen in Europa. De afgelopen jaren is daar verandering in gekomen en is aantoonbaar geworden dat geweld tegen vrouwen en meisjes een ernstig probleem van significante omvang is in Europa, dit geldt ook voor Nederland. Diverse onderzoeken 1 van onder meer Atria, Movisie en Rutgers bevestigen dit.

Tear werkt internationaal al vele jaren met partners en lokale kerken in zuidelijke landen om de stilte rondom geweld tegen vrouwen te doorbreken, ondersteuning te bieden aan slachtoffers en te werken aan preventie van geweld. Maar Tear wil niet voorbij gaan aan de realiteit van geweld tegen vrouwen in Nederland. Onder de noemer Resister voert Tear campagne om geweld tegen vrouwen te stoppen. In het kader van deze campagne heeft Tear een peiling uitgezet onder haar achterban en breder onder christelijk Nederland, om inzichtelijk te krijgen met wat voor een geweldsituaties men in aanraking komt en wat mensen doen in dergelijke situaties. Tevens wil Tear weten of en welke rol men voor de kerk ziet weggelegd als het gaat om preventie van en reageren op geweldsituaties. Deze peiling ambieert geen wetenschappelijk onderzoek te zijn naar de hoeveelheid en mate van geweld onder christelijke vrouwen in Nederland. Wel geeft de peiling een beeld van de verschillende vormen van gendergerelateerd geweld die vrouwen en mannen in christelijk Nederland ervaren – zowel persoonlijk als in hun omgeving. Reacties hierop zijn in kaart gebracht en zienswijzen over de rol van de kerk in preventie van geweld en ondersteuning in geweldsituaties zijn boven tafel gehaald. De resultaten van deze peiling leest u in dit rapport.

Over 

Tear helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht. We bieden wereldwijd hulp via lokale organisaties en kerken. Recht doen is voor ons een opdracht van God. We helpen waar we kunnen en moedigen mensen aan om de wereld mooier te maken.

Buro Belief - In het kort… is Buro Belief gespecialiseerd in het doen van Bijbels onderzoek, ook wel exegese genoemd.

De Bijbel is Gods Woord en bevat ongelooflijk goed nieuws dat ontzettend relevant is voor ons leven vandaag de dag. Buro Belief spreekt daarom graag vanuit de Bijbel in kerkdiensten of op conferenties. 

Daarnaast kun je bij Buro Belief terecht voor individuele begeleiding als het gaat om het leren maken van exegeses en inhoudelijk goede preken. Tenslotte verzorgt Buro Belief trainingen op het gebied van geloofszaken. 

Tip

Dit materiaal werd beschikbaar gesteld door: