Samen Kerk In Nederland (SKIN)

Kerk klankbordgroep

SKIN is een christelijke, onafhankelijke, landelijke vereniging van migrantenkerken en internationale kerken in Nederland. SKIN wil bevorderen dat de lidkerken op eigen wijze hun geloof kunnen belijden in eigen cultuur, taal en traditie en tegelijk bevordert zij actief burgerschap en volwaardige participatie in de Nederlandse samenleving. SKIN wordt vertegenwoordigd door Rhoinde Mijnals-Doth.