SMKR

Omschrijving
Het Meldpunt Seksueel Misbruik in Kerkelijke Relaties (www.meldpuntmisbruik.nl) is een initiatief van:

de Christelijke Gereformeerde Kerken;
de Nederlands Gereformeerde kerken;
de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt;
de Hersteld Hervormde Kerk;
de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland.