SMPR

Omschrijving
Het Meldpunt Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties (www.smpr.nl) is het meldpunt van:

de Protestantse Kerk in Nederland;
de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland;
de Oud-Katholieke Kerk in Nederland;
de Remonstrantse Broederschap;
de Doopsgezinde Broederschap;
de Evangelische Broedergemeente;
het Leger des Heils;
de Zevendedags Adventisten;
het Apostolisch Genootschap.
Adres
Joseph Haydnlaan 2a
Woonplaats
Utrecht
Postcode
3533 AE