SSMKR

Frank Schneider

In het Samenwerkingsverband Stichting Meldpunt Misbruik in Kerkelijke Relaties (SSMKR) participeren de vijf kerkgenootschappen die verbonden zijn aan het Meldpunt Misbruik. Dit samenwerkingsverband bestaat uit vertegenwoordigers van deputaatschappen en commissies seksueel misbruik van de vijf kerken.  Het SSMKR adviseert en legt verantwoording af aan synodes en landelijke vergaderingen en ontvangt van daar uit opdrachten en financiële middelen. Het SSMKR wordt vertegenwoordigd door F. Schneider, predikant en commissielid.