STICHTING CHRIS

Alise Vleesenbeek Klankbordgroep

Stichting Chris biedt kinderen en jongeren een luisterend oor via chat en e-coaching. Daarnaast biedt zij op maat trainingen, voorlichtingen en coaching, bijvoorbeeld over groepsdruk of het aanpakken van pestgedrag.
Stichting Chris wordt vertegenwoordigd door A. Vleesenbeek.