Stichting Reformatorisch Meldpunt

Willeke Bakker

Het Reformatorisch Meldpunt biedt anoniem contact aan slachtoffers en omstanders van seksueel misbruik. Zij willen hen bijstaan vanuit de overtuiging dat ieder slachtoffer recht heeft op mensen die om hem / haar heen staan. Daarnaast wil het Meldpunt bijdragen aan het voorkómen van seksueel misbruik in de reformatorische gezindte. Het Reformatorisch Meldpunt wordt vertegenwoordigd door W. Bakker, bestuurslid voor kerken binnen de stichting.