Tear

Kerk klankbordgroep

Tear helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht. Tear biedt wereldwijd hulp via lokale organisaties en kerken. Recht doen is voor Tear een opdracht van God. Tear helpt waar het kan en moedigt mensen aan om de wereld mooier te maken. Tear wordt vertegenwoordigd door D. Nauta, relatiemanager bij Tear.