Theologische Universiteit Kampen

Ad de Bruijne

De Theologische Universiteit werkt als wetenschappelijk theologische instelling in dienst van het evangelie van Jezus Christus. De TU wil studenten wetenschappelijk opleiden in de theologie. Naast de wetenschappelijke opleiding wordt ook gericht wetenschappelijk onderzoek verricht. De TU Kampen verbindt bijbel en leven. De TU Kampen wordt vertegenwoordigd door Prof. Dr. A.L.Th. de Bruijne.