Veiligekerk.nl

Als je ergens veilig moet kunnen zijn dan is dat in de kerk, binnen je eigen gemeente. De mensen die leidinggeven in de kerk dragen de eerste verantwoordelijkheid voor die veiligheid.

Tegelijk is ook ieder lid zèlf verantwoordelijk om te zorgen voor veiligheid binnen de gemeente. Zeker kinderen, volwassenen in kwetsbare en afhankelijke situaties en mensen met een beperking moeten zich in de kerk veilig kunnen voelen. 

Niet vanzelfsprekend

Helaas blijkt dit niet altijd vanzelfsprekend. Ook in de kerk komen grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik voor.

Veiligheid in de gemeente ontstaat door veilig en open met elkaar om te gaan. Dat lijkt een open deur maar het blijkt best lastig om over een kwetsbaar onderwerp als seksualiteit en seksueel misbruik in kerkelijke en pastorale relaties te praten. 

Bespreekbaar maken

Huiselijk geweld en seksueel misbruik komt ook voor in gezinnen die lid zijn van een kerk. Kerken hebben meestal niet de mogelijkheid om dit te voorkomen. Zij kunnen wel leren om signalen te herkennen en misbruik en geweld in eigen kring bespreekbaar te maken.  

Op deze website vind je informatie en preventiemateriaal waarmee je in je gemeente aan de slag kunt gaan om openheid en veiligheid te creëren of te versterken. 

Meldpunten

Veiligekerk.nl is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen drie kerkelijke meldpunten seksueel misbruik en Tearfund. Aan deze drie meldpunten hebben diverse kerkgenootschappen zich verbonden.