De rol van de kerk

Jaarlijks worden 100.000 mensen slachtoffer van seksueel geweld. Uit onderzoek blijkt dat 85% van de daders van seksueel misbruik uit de sociale kring van het slachtoffer komt: het gezin, de familie, vriendenkring, sport, de kerk... Dat maakt spreken over het misbruik extra beladen. De kerk heeft een belangrijke rol in het bespreekbaar maken en aanpakken van seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag. 

Dit kan op verschillende manieren: 

  • Praat erover. Bespreek het onderwerp in een preek of tijdens een thema- of kringavond. Zo doorbreek je het taboe en zet je een eerste stap naar een gezonde en veilige omgeving.
  • Zorg voor sociale veiligheid: een veilige kerk is een plek waar vrouwen én mannen op waarde worden geschat, een plek waar leidinggeven niet uitmondt in heersen maar een dienende taak is. 
  • Maak werk van preventie. Gebruik hiervoor het stappenplan.
  • Maak melden mogelijk. Creëer een cultuur van vertrouwen waarin het voor slachtoffer en dader mogelijk is om misbruik te melden.
  • Geef ruimte aan recht: een veilige kerk is een kerk waar recht wordt gedaan aan alle betrokkenen.
  • Bied steun aan kinderen, mannen en vrouwen die geweld hebben meegemaakt en help hen, indien mogelijk en nodig, bij de route naar herstel.