De rol van de kerk

De kerk heeft een belangrijke rol in het bespreekbaar maken en aanpakken van seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag. 

Dit kan op verschillende manieren: 

  • Praat erover. Bespreek het onderwerp in een preek of tijdens een thema- of kringavond. Zo doorbreek je het taboe en zet je een eerste stap naar een gezonde en veilige omgeving.
  • Zorg voor sociale veiligheid: een veilige kerk is een plek waar vrouwen én mannen op waarde worden geschat, een plek waar leidinggeven niet uitmondt in heersen maar een dienende taak is. 
  • Maak werk van preventie. Gebruik hiervoor het stappenplan.
  • Maak melden mogelijk. Creëer een cultuur van vertrouwen waarin het voor slachtoffer en dader mogelijk is om misbruik te melden.
  • Geef ruimte aan recht: een veilige kerk is een kerk waar recht wordt gedaan aan alle betrokkenen.
  • Bied steun aan kinderen, mannen en vrouwen die geweld hebben meegemaakt en help hen, indien mogelijk en nodig, bij de route naar herstel.