Huiselijk geweld

Als je thuis geen veilige basis is, kan het leven bedreigend zijn. Huiselijk geweld, zowel verbaal geweld met woorden en scheldpartijen, als lichamelijk geweld zoals seksueel misbruik, slaan, knijpen of schoppen, hoort niet thuis in gezinnen en families. 

Lastig op te merken

Huiselijk geweld is voor buitenstaanders soms moeilijk op te merken. Het geweld kan heel subtiel zijn, zoals negeren, zorg onthouden of uitsluiten. Seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag in gezinnen en families is een veelvoorkomende vorm van huiselijk geweld.

Machtsverschil

Kenmerkend voor huiselijk geweld is het machtsverschil tussen de dader en het slachtoffer, bijvoorbeeld tussen man en vrouw of tussen ouders en kind. Daders kiezen vaak de meest kwetsbare persoon als hun slachtoffer.