Vormen

 

Huiselijk geweld komt in veel verschillende vormen voor. Huiselijk geweld betreft niet alleen lichamelijke mishandeling, maar kan ook seksueel, psychologisch of economisch van aard zijn.

Voorbeelden van huiselijk geweld zijn: 

  • (voormalig) partnergeweld, 
  • kindermishandeling,
  • seksueel grensoverschrijdend gedrag,
  • ouderenmishandeling,
  • mishandeling van ouders door hun kind of mishandeling van pubers en adolescenten door hun ouders of vrienden. 

De ernst en de duur van het geweld verschilt.