Wat kan de kerk doen?

De kerk kan een netwerk bieden aan gezinnen die extra steun kunnen gebruiken. Maar dan moet je wel op de hoogte zijn van de problemen thuis. Binnen veel kerken en gemeenten worden huisbezoeken afgelegd. Vraag tijdens zo’n bezoek eens door naar de draaglast en draagkracht van het gezin. Stel je daarbij open en kwetsbaar op. Je kent waarschijnlijk zelf ook uit je eigen leven situaties die je als lastig hebt ervaren. 

Je maakt je zorgen

Als je op de hoogte bent van een ongewenste situatie in een gezin uit je gemeente of je hebt hierover signalen opgevangen, dan is het van belang dat je iets onderneemt. 

Signalen kunnen zijn: een dominante houding van een zoon of dochter richting zijn of haar bejaarde ouders, onvermogen van ouders in het omgaan met hun kinderen of andere situaties waar je zorgen over hebt. Spreek je zorgen door met iemand die je vertrouwt: de vertrouwenspersoon, de voorganger, het pastoraal team, de oudste of ouderling.  

Op de website van de Rijksoverheid is informatie opgenomen over kindermishandeling, ouderenmishandeling en partnermishandeling. 

Je kunt drie stappen volgen: 
1. Let op de signalen, 
2. Kom in actie, 
3. Vraag advies en hulp. 

Bij alle stappen vind je praktische informatie en instructiefilmpjes. De site geeft je voldoende informatie om op een goede manier in actie te komen. Want: huiselijk geweld stopt niet vanzelf! 

Als huiselijk geweld bekend is 

  • Bel Veilig Thuis: Als je bekend bent met een situatie van huiselijk geweld, realiseer je dan dat je geen professional bent. Laat je voor vervolgstappen informeren door Veilig Thuis via 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar). 
  • Bied pastorale zorg aan alle betrokkenen. 
  • Passende hulpverlening: De huisarts is de aangewezen persoon als het gaat om medische of psychische hulpverlening. Hij of zij heeft mogelijkheden om door te verwijzen naar de juiste instanties. Een overzicht van een aantal relevante instanties vind je op de meldpagina
  • Praktische steun: Informeer eventueel naar de financiële consequenties en de draagkracht van het gezin. Steun het slachtoffer en verwijs haar of hem eventueel naar wegen van recht en bijstand. Mogelijk heeft het gezin praktische steun nodig, heb er oog voor en vraag ernaar. 

Een situatie van huiselijk geweld kan veel gevolgen hebben als er sprake is van misbruik en er slachtoffers zijn. Wees duidelijk in je communicatie en kies onomwonden voor het slachtoffer. Heeft de dader een kerkelijke functie, dan heeft dit uiteraard gevolgen.