Feiten

Seksueel misbruik is een paraplubegrip voor seksueel grensoverschrijdend contact. Het kan daarbij gaan om: aanraking, seksuele intimidatie, seksueel geweld, aanranding, verkrachting, maar ook om seksueel getinte berichtjes via sociale media (sexting).

Cijfers

In 2019 vertonen de jaarverslagen van de drie Meldpunten de volgende cijfers:

Feiten kerk iconen

Verklaring van de cijfers

Bij een melding is er sprake van een situatie van misbruik waar een kerkelijke functionaris is betrokken. Een melding wordt gedaan bij de kerkleiding waar het misbruik heeft plaatsgevonden.

Slachtoffers van misbruik door een kerkelijke functionaris kunnen een klacht indienen bij de klachtencommissie van het kerkgenootschap waar de kerkelijke functionaris bij aangesloten is.

De aard van de adviesvragen is divers. De meldpunten krijgen regelmatig adviesvragen over situaties van huiselijk geweld of ongewenste contacten tussen gemeenteleden onderling.

Kijk hieronder voor meer informatie: