Vormen

Seksueel misbruik is een breed begrip. Het gaat niet alleen over seksuele handelingen, maar ook over woorden, toespelingen, uitnodigingen voor seksueel contact via bijvoorbeeld sociale media of het delen van seksueel getint materiaal. Belangrijk criterium van misbruik is dat iemands persoonlijke grenzen worden overschreden. 

Misbruik en grensoverschrijdend gedrag vinden niet alleen plaats op het gebied van intimiteit en seksualiteit. Ook op psychologisch, fysiek, financieel of materieel vlak kunnen rechten geschonden worden. Bewust en onbewust. Denk bijvoorbeeld aan uitsluiting, discriminatie of verwaarlozing. Het gaat niet alleen over wat je doet, maar ook over wat je niet doet, zoals onvoldoende zorg bieden.  

Vormen van grensoverschrijdend gedrag kunnen zijn: 

  • Fysiek grensoverschrijdend gedrag: Dit is lichamelijk geweld. Het kan gaan om te hard vastpakken, knijpen, schoppen of slaan. 
  • Psychisch grensoverschrijdend gedrag: Vormen hiervan zijn pesten, vernederen, kleineren, negeren, isoleren, uitschelden, kwetsen, overmatige controle van bijvoorbeeld uitgaven of pincodes opeisen. 
  • Discriminatie: Op basis van bijvoorbeeld leeftijd, seksuele gerichtheid, afkomst, nationaliteit ofhandicap, mensen uitsluiten of ongelijkwaardig behandelen. 
  • Schending van rechten: Informatie achterhouden over bijvoorbeeld de klachtenregeling of kerkelijk recht, schending van de privacy, briefgeheim of ongevraagd berichtjes, appjes of e-mails uitlezen. 
  • Manipulatie: Druk uitoefenen, misbruik maken van macht. In de kerk kan de Bijbel een middel zijn om mensen onder druk te zetten. Zo kunnen Bijbelteksten over vergeving gebruikt worden om een slachtoffer te bewegen de dader te vergeven (‘als jij niet kunt vergeven, hoe kan je dan vergeving van God krijgen?’). Ook kunnen Bijbelteksten over genade misbruikt worden om het misbruik en de gevolgen voor de dader te bagatelliseren (‘iedereen maakt toch fouten, zijn wij niet allemaal zondaars die van genade leven?’) 

Grensoverschrijdend gedrag is een verzamelnaam en staat voor diverse vormen van misbruik. Veiligekerk.nl richt zich met name op de gevolgen en het voorkòmen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik.