Wat kan ik doen?

Wat jij kunt doen om misbruik te stoppen, te melden of te voorkomen, is afhankelijk van de situatie waarin je zit en welke hulp je zoekt.

Een aantal opties vind je hieronder: 

Ik maak me zorgen

Maak jij je zorgen over een situatie, dan is het niet goed om daarmee rond te blijven lopen. Blijkbaar heb je signalen gezien of gehoord die je een ‘niet pluis gevoel’ geven. 

Signalen kunnen bijvoorbeeld zijn: grensoverschrijdend taalgebruik van een jeugdwerker of de intensiteit van een pastorale relatie. 

Veel kerken en gemeenten hebben een vertrouwenspersoon aangesteld. Deel je zorgen met hem of haar en bespreek samen of, en zo ja, welke actie ondernomen moet worden. Als er geen vertrouwenspersoon is, zoek dan iemand anders waar je vertrouwen in hebt of neem contact op met het meldpunt waar jouw kerk bij aangesloten is. 

Ik wil misbruik in de kerk melden 

Melden in de kerk

De leiding van de plaatselijke gemeente is in eerste instantie verantwoordelijk voor de veiligheid van de gemeenteleden. Kerken die zijn verbonden aan één van de meldpunten beschikken over een protocol waarin is beschreven hoe de leiding van de kerk moet handelen in situaties van misbruik binnen de kerk. Ben je op de hoogte van een situatie van misbruik in jouw gemeente meld dit dan bij een vertrouwenspersoon uit je gemeente, je predikant of neem contact op met één van de meldpunten. Heb je contact met het slachtoffer, overleg deze stappen dan vooraf met hem of haar.

Melden bij politie

Is er sprake van een acute situatie bel dan 112. Seksueel misbruik waar minderjarigen (tot 16 jaar) bij betrokken zijn, is strafbaar in Nederland. Strafbare feiten moeten bij politie en justitie gemeld worden. Uiteraard is het erg belangrijk dat dit zorgvuldig gebeurt. Overleg met Veilig Thuis is de eerste stap. Als het mogelijk is, betrek je het gezin (van het slachtoffer) hierbij.

Persoonlijke hulp na recent misbruik

De huisarts is de aangewezen persoon als het gaat om medische of psychische hulpverlening. Hij of zij kan doorverwijzen naar de juiste instanties. Ben je op zoek naar persoonlijke ondersteuning bij seksueel geweld dat kortgeleden heeft plaatsgevonden? Neem dan contact op met het Centrum Seksueel Geweld: www.centrumseksueelgeweld.nl.

 

reserve 1

Ik heb contact met het slachtoffer

  • Realiseer je dat er moed voor nodig is om een verhaal over misbruik te vertellen. En realiseer je dat er moed voor nodig is om het verhaal aan te horen, onder ogen te zien dat het verhaal waar kan zijn en dat daar consequenties aan verbonden kunnen zijn.
  • Blijf in je gesprekken dicht bij de wens van het slachtoffer. Wat wil hij of zij dat er gebeurt?
  • Bedenk dat het slachtoffer eigenaar van het verhaal is. Deel dus niets zonder dit vooraf met het slachtoffer te overleggen.
  • Geef geen belofte van absolute geheimhouding. Het kan zijn dat een (onveilige) situatie ontstaat of dreigt te ontstaan waarbij je anderen in moet schakelen.
  • Wees je bewust van je eigen grenzen en verwijs het slachtoffer door naar hulpverlening en/of pastoraat.
  • Informeer of het slachtoffer voldoende steun ervaart uit zijn of haar sociale omgeving. Organiseer, indien gewenst, die steun samen met het slachtoffer.

Ik heb contact met de dader

  • Moedig de dader aan om het complete verhaal te vertellen. Als misbruik bekend is geworden, is het belangrijk dat er volledige openheid wordt gegeven.
  • Ga de confrontatie niet uit de weg. Je kunt de dader helpen de consequenties van zijn of haar gedrag onder ogen te zien en de gevolgen te dragen.
  • Verwijs de dader door naar hulpverlening en indien gewenst pastoraat.
  • Informeer of de dader voldoende contacten in zijn of haar netwerk heeft. Organiseer, indien gewenst, in overleg met de dader een netwerk.

Verschillende werkvormen om misbruik bespreekbaar te maken in je kerk, vind je op onze pagina Aan de slag.