Over Veiligekerk.nl

Veiligekerk.nl is een initiatief van drie kerkelijke meldpunten in samenwerking met Tear. Veiligekerk.nl helpt kerken om grensoverschrijdend gedrag binnen de kerk en huiselijk geweld te (h)erkennen, voorkomen en aan te pakken.

Visie en missie

Met deze website willen we in kerken het bewustzijn van de ernst van misbruik en huiselijk geweld vergroten.

Wij geloven dat de kerk een veilige plek is als: 

  • jong en oud respectvol met elkaar omgaan; 
  • leiderschapsposities niet worden misbruikt; 
  • het onrecht van (seksueel) misbruik bestreden wordt; 
  • slachtoffers van misbruik zich gehoord en erkend weten. 

Waarom een veiligekerk.nl?

Veiligekerk.nl helpt kerken een veilige plek te zijn:

  • Kennis: Veiligekerk.nl maakt de kennis over (seksueel) misbruik, de gevolgen ervan en de mogelijkheden voor het voeren van kerkelijke procedures toegankelijk.
  • Campagnes: Veiligekerk.nl zet door middel van campagnes de kerken aan tot een effectief preventiebeleid.
  • Kerkleiders: Veiligekerk.nl spreekt plaatselijke en landelijke kerkleiders aan op hun verantwoordelijkheid die bestaat uit: rechtdoen, pastorale opvang en begeleiding aan slachtoffers. Van kerkleiders wordt verwacht dat zij gemeenteleden activeren om een rol van betekenis te spelen voor alle betrokkenen van (seksueel) misbruik. 

Aan de slag

Kijk hier hoe jij in jouw gemeente aan de slag kunt gaan.