Misschien heb je in directe kring niet te maken (gehad) met geweld. En heb je ook zelf een ander geen geweld aangedaan. Maar, volgens dominee Arie van der Veer zit er meer geweld in onze genen dan we zelf denken. Hoe zit dat?

‘Ik wil dit onderwerp bespreekbaar maken omdat, als ik er diep over nadenk, ik het geweld in mezelf ontdek. Ik kom in mijn werk niet zoveel situaties van geweld tegen. Maar ik denk wel: hoe vaak heb ík mensen gestriemd? Met woorden. Ik denk dat we onbewust meer mensen verwond hebben dan we onszelf bewust zijn. Het begint bij jezelf! Het is goed dat Veiligekerk.nl tegen geweld ingaat, maar ik hoop dat we nog dieper kunnen gaan. Dat we onszelf een spiegel voorhouden. En als ik in de spiegel kijk en denk aan geweld, vraag ik me af: Arie… in hoeverre ben je daar vrij van?’

Ik heb zelf ook striemen geslagen. Met woorden.

Je hart durven uitstorten

Het geweld tegen vrouwen raakt hem. ‘Ik hoop dat deze campagne kerken er bewust van maakt dat er veel verborgen pijn bij vrouwen is. Oók in de kerk. Ik hoop vooral dat er een sfeer in de kerk komt waarbij vrouwen hun hart durven uit te storten. Net zoals dat je je hart kan uitstorten bij God. Ken je dat liedje van Schrijvers voor Gerechtigheid? Het heet geloof ik ‘Open armen’. Het is een ‘struggle’ voor ons om echt met open armen klaar te staan voor mensen. Niet die drie kussen van ons Nederlanders. Dat vind ik niks. Maar gewoon iemand echt een hug geven, iemand echt omarmen. O, ik heb gelijk inspiratie voor een preek!’

Kom in Actie

‘Een sfeer waar je je hart uit kan storten’ kan alleen wanneer er vertrouwen is in een omgeving. Het helpt wanneer er een vertrouwenspersoon aanwezig is in de kerk die onpartijdig kan luisteren naar iemands verhaal. Bekijk de materialen hieronder voor meer informatie over hoe er een vertrouwenspersoon aangesteld kan worden in jullie kerk. Meer materialen vind je hier.