‘Laten we zorgen voor een veilige plek, waar mannen en vrouwen elkaar eren.’ Het is de wens van schrijfster, spreekster en trainster Mirjam van der Vegt. We spraken met haar over Veiligekerk.nl.

‘Ik wil opstaan voor al die vrouwen die ten onrechte in de shit worden geduwd en van hun waardigheid beroofd worden. We steken bij deze campagne de armen in elkaar.’

Toch vindt ze het belangrijk om ook mannen bij deze problematiek te betrekken. 'Mijn verlangen is dat ook mannen bij ons aanhaken, zodat we samen kunnen gaan voor waardigheid van elkaar. Hoe kunnen we elkaar als mannen en als vrouwen weer liefhebben zoals het bedoeld is? Het gaat om respect hebben, elkaar ondersteunen en eren.’

Laten we zorgen voor een veilige plek, waar mannen en vrouwen elkaar eren.

Misbruik rooft vertrouwen

‘Ik ben zelf niet misbruikt, maar ken veel mensen die wel misbruikt zijn. Ik zie met eigen ogen hoe dat verwoestend werkt in de relaties door generaties heen. De onderliggende laag van dit geweld is dat we elkaar niet kunnen respecteren. Misbruik neemt liefde tussen mannen en vrouwen weg en er komt wantrouwen voor in de plaats. Ik verzet mij tegen deze roof van vertrouwen. De roof van liefde. De roof van verbintenis.’ 

Aan de slag

Er zijn allerlei manieren om het onderwerp bespreekbaar te maken in jouw kerk. Hier vind je alle materialen