VPSG

Lien Daams Klankbordgroep

De VPSG is een oecumenische stichting die ruime ervaring heeft met begeleiding en voorlichting rond seksueel misbruik. De VPSG geeft  advies en ondersteuning bij vragen rond seksueel geweld, godsdienst en zingeving. Zij biedt een luisterend oor zodat getroffenen (en mensen in hun omgeving) niet langer alleen staan. VPSG wordt vertegenwoordigd door L. Daams, counselor bij VPSG.