Vrouwen die bereid zijn terug te vechten

Doel:
Categorie: Kerkleiders

Onderzoek 'Blijf van m’n Lijf Amsterdam en de politisering van huiselijk geweld in Nederland in de periode 1974-1990.

Het is zeer opvallend dat er een grote stilte te signaleren is rond het thema ‘huiselijk geweld’ als historisch onderzoeksonderwerp. Des te meer omdat het gedurende de tweede golf feminisme één van de onderwerpen was waarover werd gepoogd de stilte te doorbreken. In deze scriptie is de volgende vraagstelling onderzocht: Hoe is de politisering van huiselijk geweld in Nederland in de periode 1974-1990 te verklaren aan de hand van de oprichting Blijf van m’n Lijf
Amsterdam?

Over

Atria is een kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis. Atria zet zich in voor gelijke behandeling en gelijke kansen voor meisjes en vrouwen in hun sociale en culturele diversiteit.

Tip

Dit materiaal werd beschikbaar gesteld door: