Wie oren heeft om te horen, die hore

Doel:
Categorie: Vertrouwenspersonen

Diederiek van Loo, stadspredikante in Amersfoort, heeft onlangs de SMPR-basistraining ‘Beschadigd Lichaam’ gevolgd. Voor haar eindopdracht heeft zij materiaal ontwikkeld voor gemeenten dat kan dienen als kennismaking met diverse aspecten voorkomend bij seksueel misbruik in pastorale relaties. Zo ontstaat ruimte om de emoties rondom dit thema te verkennen. De titel ‘Wie oren heeft ...’ benadrukt hoe belangrijk het is te willen horen over seksueel misbruik in het pastoraat.

Diederiek’s beschrijving van een informatie- en trainingsmiddag|avond en de bijbehorende powerpointpresentatie zijn toegankelijk en eenvoudig inzetbaar.